JulBollen 2020 Futsal

Copa Carrera / Stockholm - Stockholms län

När?

den 19 december 2020 - den 20 december 2020 , Sista registreringsdag är den 25 november 2020

Åldrar

Flickor 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013
Pojkar 2010, 2011, 2012, 2013

Kontaktinformation

073-9600197
copacarrera@gmail.com launch
http://www.copacarrera.com launch

Information

COPACARRERA Bjuder int till futsal/five-a-side turnering JULBOLLEN 2020

F2005-F2013, P2010-2013spelar 5 mot 5 futsal/five-a-side inomhus

Turnering riktar sig till breddlag. Flickor födda 2005–2013 och pojkar 2010–2013.

Plats: Kungsängens sporthall, vanligt hallgolv

Datum: Lördag 19 december ca kl. 08:00-21:00

Söndag 20 december ca kl. 08:00-20:00

(Allmänt spelar de yngre lagen först och därefter de äldre).

Ovanstående tider kan komma att ändras beroende på antal anmälda lag i varje klass och tillströmning inom klasserna. Är det få lag i lätt och medel kan dessa nivå slås ihop även kan två klasser, närliggande åldersmässigt, komma att slås ihop. Minst 8 lag i varje klass F2005-F2009, minst 5 lag i F/P2010-F/P2013. Är det färre antal lag men lagen vill spela så genomförs också klassen genom att öka speltid per match. Slutliga tider och spelschema meddelas senast två veckor innan cupen startar.

Klasserna begränsas till 8 lag först med max ett lag per förening. Därefter beroende på tillströmning i resp. klass kan den öppnas för flera lag per klass och lag från samma förening.

Klasser:
F/P2013 Flickor och pojkar födda 2013 F/P2012 Flickor och pojkar födda 2012 F/P2011 Flickor och pojkar födda 2011 F/P2010 Flickor och pojkar födda 2010 F2009 Flickor födda 2011 F2008 Flickor födda 2008 F2007 Flickor födda 2007 F2006 Flickor födda 2006 F2005 Flickor födda 2005

Spelform: F2005-F2007. Gruppspel och slutspel för alla klasser om minst 8 lag anmälda. Alla lag garanteras minst 6 matcher på två dagar. F2008, F2009 Gruppspel utan resultatpublicering men resultat används internt för att få jämnare matcher i ett andra gruppspel. Alla lag garanteras minst 6 matcher på två dagar. F/P2010-2013 gruppspel utan resultat. Alla lag garanteras 4 matcher.

Speltid: Alla matcher 1x15 min

Spelregler: Enligt regler för futsal/five-a-side inomhus på vanligt hallgolv.

Priser: Medaljer till alla deltagare max 10 st/lag i klasserna F/P2010-FP/2013, F2008, F2009. I F2005-2007 pokal och medaljer till vinnare av varje slutspel. Extra medaljer, om ni kommer med mer än 10 spelare, går att beställa för 20 kr/st i samband med anmälan eller senast 10 dagar innan cupstarten.

Cafeterian: Försäljning under hela turneringen korv, toast, hamburgare, drycker, kaffe, mm.

Arrangör: Copa Carrera

Kontaktperson:

Manuel Carrera tel: 0739600197 e-post: copacarrera@gmail.com

Anmälningsavgift:
F2005-F2009 1600 kr P/F2010-2012 1200 kr F/P2013 1000 kr

Anmälan görs via www.copacarrera.com välj där JulBollen.

Anmälan skall vara arrangören tillhandla, senast den 25 november 2020. Anmälan är giltig först då avgiften har satts in på Bankgirokontot 156-6702, därefter flyttas lagen till väntelistan. Lag som drar sig ur efter den 25/11 får inte anmälningsavgiften tillbaka.

I klasserna F2005-F2009 spelas det på två dagar för att undvika långa väntetider pga. gruppspel och slutspel/andra gruppspel. I alla övriga klasser spelar varje lag bara en dag och det går att välja vilken dag man vill spela. När jag får tillräckligt med lag ett datum så blir det spel för den klassen det datumet .

Fullständiga tävlingsbestämmelser kommer att bifogas vid schemaläggning.

Välkomna!

Manuel Carrera 073-9600 197 www.copacarrera.com

Alla uppgifter är angivna av cuparrangören. Cuper.se tar inget ansvar för informationen. Vid synpunkter eller frågor om informationen var vänlig kontakta cup-arrangören enligt ovan. Om informationen är felaktig och du som cup-arrangör inte har skapat inlägget, kontakta cuper.se här för borttagning av cupen!